Početna stranica

02. Mićić N. (1993): Organogeneza šljive. Doktorska disertacija. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, str: 190.

01. Mićić N. (1989): Mikrosporogeneza i karakteristike polena šljive. Magistarski rad, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Str 121.