Početna stranica

06. N. MIĆIĆ, G. ĐURIĆ : Efikasno upravljanje sistemima znanja u poljoprivredi, kao osnovni faktor strategije razvoja, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

05. N. Mićić: Pozicioniranje samerljivosti odnosa obima i prečnika u sferi

Prof. dr Nikola Mićić: 4 rasprava

N. Mićić, B. Mićić: God is dead, long live DNA

N. Mićić, B.Mićić: Bog je mrtav, živela DNK

Mićić, N. (2012): Život je svojstvo materije. Agroznanje, 13(4): 687-694. DOI: 10.7251/AGREN1204687M.